Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Εισαγωγή
Δομή προγράμματος
Διαδικασία εισαγωγής
Καθηγητικό προσωπικό
Διδακτορικοί φοιτητές
Διπλωματούχοι διδάκτορες
Επικοινωνία
Ανακοινώσεις
Συχνές ερωτήσεις
Έντυπα & αρχεία
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών | Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας